پروژه مسکونی اسلامشهر(منقضی شده)


پروژه مسکونی اسلامشهر

تعاونی مسکن کارکنان نظام دامپزشکی در راستای تامین پروژه برای اقشار مختلف اعضای خود نسبت به تامین پروژه های آماده تحویل در نقاط مختلف بر اساس نیازمندی و توانمندی اعضای خود اقدام می نماید ، پروژه اسلامشهر یکی از پروژه های مورد استقبال اعضاء تعاونی بود که از زمان آغاز فروش تا اتمام واحدهای قابل عرضه آن مدت زمان کوتاهی طول کشید و رضایت اعضاء را در پی داشت